ok138官方网站(China)控股有限公司

液压拆装架

首页>产品中心>钻井装备>液压拆装架

技术参数

名    称  技术参数
夹持通径(mm) 70~380 
扭矩控制精度(kN·m) 0.1
额定右旋扭矩(kN·m) 140
额定左旋扭矩(kN·m) 180
一次冲扣转角 36°
额定快旋扭矩(kN·m) 4
额定推力(kN) 240
额定拉力(kN) 180
额定系统压力(MPa) 16
工作介质 46#耐磨液压油
重量(T) 13.5
长×宽×高(m)  21×2.3×2.0